Για το βιβλίο «Πότε θα κάνει Ξαστεριά» του Γιώργου Ανδρειωμένου – γράφει ο Γιώργος Τ. Τσερεβελάκης

Γιώργος Ανδρειωμένος, «Πότε θα κάνει Ξαστεριά»: Από τις ρίζες των Λευκών Ορέων στην πανελλήνια χρήση, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2017, …