frear

Νίκος Καρούζος, Ποιήματα / Nikos Karouzos, Gedichte

Μετάφραση: Γιώργος Καρτάκης & Dirk Uwe Hansen

Αἴφνης

Αὐτὸ ποὺ λέμε ὄνειρο δὲν εἶν᾿ ὄνειρο
ποὺ ἡ πλατιὰ πραγματικότητα δὲν εἶναι πραγματική.
Κάπου γελιέμαι μὰ ἐκεῖ κιόλας ὑπάρχω ἀπόλυτα,
σὰν τὸ σύννεφο ποὺ ἀλλάζει στὰ νωθρὰ δευτερόλεπτα
ὄντας μονάχα ἡ ἀκάλεστη μεταμόρφωση.
Κανένα λιοντάρι δὲν παραγνώρισε τὸ θήραμα
καὶ ἡ πάπια δὲν ἔπαψε νὰ πιπιλίζει τὴ λάσπη·
τὸ χταπόδι βγαίνει ἀπ᾿ τὸ ρηχὸ θαλάμι του μὲ γαλαζόπετρα
στὰ ξέφωτα ἡ τίγρη λησμονιέται ἀνεπίληπτα.
Νυχτώνει καὶ σήμερα. Ἡ ἀγωνία
λέει πάλι: θὰ βοσκήσω τὸ μαῦρο.

#

Jählings

Was wir Traum nennen, ist kein Traum,
da, wo die breite Wirklichkeit nicht wirklich ist.
Ich täusche mich irgendwo, aber da existiere ich noch ganz und gar,
so wie Wolken, die sich wandeln in den trägen Sekunden,
nichts als unerwünschte Verwandlung.
Kein Löwe verkannte je seine Beute,
und die Ente hörte nicht auf, ihren Schnabel in den Schlamm zu stecken,
der Oktopus lässt sich aus seinem flachen Versteck treiben mit Kupfersulfat,
man kann dem Tiger nicht vorwerfen, dass er auf der Lichtung verweilt.
Auch heute wird es dunkel. Die Furcht
sagt es noch einmal: Ich werde vom Schwarz weiden.

**

Τὸ δέντρο τῶν ἀγνοημάτων

Μιὰ συμφορὰ τυλίγεται στὸ δέντρο.
Ὅλοι οἱ ἀδικούμενοι δέντρα εἶναι
ἂν τὸ προτίμησαν αὐτό, μονάχα ν᾿ ἀδικοῦνται.
Ἡ συμφορὰ μὲ γήινο χρῶμα τυλίγεται στὸ δέντρο.
Ὢ δύναμη τῆς ζωῆς
λιῶσε τῆς συμφορᾶς τὸ κεφάλι.

#

Der Baum der Unachtung

Eine Plage windet sich um den Baum.
Alle, die Unrecht leiden, sind Bäume,
wenn sie das vorzogen, dass man ihnen Unrecht tut.
Die Plage, erdfarben,
windet sich um den Baum.
Du Kraft des Lebens,
zertritt der Plage den Kopf!

**

Νεότερος

[…] Αἰσθάνομαι μόνος
ἀφοῦ δὲν ἔχει δεύτερη ζωὴ ν᾿ ἀλλάξουμε
καὶ τὸ φεγγάρι ταξιδεύει πάντα ἴδιο.
Σύντροφε οὐρανὲ
ἄλλοτε ἡ ἐλπίδα φεγγοβολοῦσε στὰ χέρια
κοιτάζω τὸ σῶμα βρίσκω τ᾿ ὄνειρο
πάει κ᾿ ἡ ἀγάπη
χάνεται
σὰν τὸ νερὸ στὴν πέτρα.
Τί εἶναι πιὰ ἕνα δέντρο τί εἶναι τ᾿ ἀσημένια φύλλα;
Μέσ᾿ στὴν ὁρμὴ τῆς ἐρημιᾶς γινόμαστε διάφανοι.

#

Jünger

Ich fühle mich allein,
weil es kein zweites Leben gibt zum Wechseln,
und der Mond reist immer noch auf der gleichen Bahn.
Himmel, mein Kamerad,
früher leuchtete die Hoffnung in den Händen,
ich betrachte den Körper und finde den Traum
auch die Liebe geht
verloren
wie das Wasser im Fels.
Was ist noch ein Baum, was sind die silbernen Blätter?
Im Ansturm der Einsamkeit werden wir durchsichtig.

**

Ἡ συντομία τοῦ ὀνείρου

Τρέχει μέσ᾿ στὰ χαράματα τὸ ἐλάφι
ποὺ εἶναι ἡ χαρά μου τόσος ἀντίλαλος
ἐδῶ ποὺ κατοικῶ
ἕνα πουλὶ ἀπὸ καπνὸ ἀνέρχεται στὸ ξημέρωμα.
Ἰδοὺ ὁ Τρέχων
ἔχει σφάξει τὸ ἀρνὶ στὶς πηγὲς τῶν ὑδάτων.
Θριαμβικὴ νεφέλη ὄχημα παλαιὸ ἰδοὺ ὁ Τρέχων
καὶ τὸ σύρουν
ἄλογα τρυπημένα στὰ λάμποντα πλευρά.
Μέσα στὸ ὄχημα βρίσκομαι καὶ πηγαίνω
πρὸς τὸν ἄγνωστο προορισμό μου.

#

Die Kürze des Traumes

Durch die Morgendämmerung läuft der Hirsch,
was meine Freude ist, ein solches Echo,
da, wo ich wohne,
steigt ein Vogel aus Rauch auf in den frühen Tag.
Sieh, der Läufer
hat das Lamm geschlachtet an der Quelle der Wasser.
Triumphierende Wolke, ein alter Wagen, sieh, der Läufer,
und ihn ziehen Pferde,
ihre leuchtenden Flanken durchlöchert.
Auf dem Wagen fahre ich
meinem unbekannten Ziel entgegen.

**

Εἰκόνα

Γυρίζει μόνος
στὰ χείλη του παντάνασσα σιωπὴ
συνέχεια τῶν πουλιῶν τὰ μαλλιά του.
Ὠχρὸς
μὲ βουλιαγμένα ὄνειρα κι ἀνέγγιχτος
νερὸ τρεχάμενο στὰ ῥεῖθρα, ὠχρὸς
ἕλληνας.
Πάντα ὁ δρόμος μέσ᾿ στὰ μάτια του
κ᾿ ἡ λάμψη ἀπ᾿ τὴ φωτιὰ
ποὺ καταλύει
τὴ νύχτα.
Γυρίζει μόνος
στὰ χέρια τοῦ κλαδὶ ἀπὸ ἐλιὰ
γεμάτος πόνο χάνεται στὰ δειλινὰ
αἰσθάνεται
πὼς ὅλα χάθηκαν.
Μὴν τοῦ μιλᾶτε εἶναι ἄνεργος
τὰ χέρια στὶς τσέπες του
σὰν δυὸ χειροβομβίδες.
Μὴν τοῦ μιλᾶτε δὲ μιλοῦν στοὺς καθρέφτες.
Ἄνθη τῆς λεμονιᾶς
λουλούδια τοῦ ἀνέμου
στεφάνωσέ τον Ἄνοιξη
τὸν κλώθει ὁ θάνατος.

#

Bild

Er kehrt allein zurück,
auf seinen Lippen die Allbeherrscherin Stille,
Fortsetzung der Vögel seine Haare.
Blass mit versunkenen Träumen und unberührt,
fließendes Wasser in den Rinnsteinen, ein blasser
Grieche.
Immer der Weg in seinen Augen
und das Leuchten des Feuers,
das die Nacht auflöst.
Er kehrt allein zurück, in seinen Händen ein Zweig vom Olivenbaum,
voller Schmerz verschwindet er in den Abenden,
spürt, wie alles verlorenging.
Sprecht ihn nicht an, er ist arbeitslos,
seine Hände in den Taschen wie zwei Handgranaten.
Sprecht ihn nicht an,
man spricht nicht zu Spiegeln.
Mit Zitronenblüten und Blumen des Windes
bekränze ihn, Frühling,
denn es spinnt ihn der Tod.

**

Ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου

Νηστεύει ἡ ψυχή μου ἀπὸ πάθη
καὶ τὸ σῶμα μου ὁλόκληρο τὴν ἀκολουθεῖ.
Οἱ ἀπαραίτητες μόνο ἐπιθυμίες –
καὶ τὸ κρανίο μου ὁλημερὶς χῶρος μετανοίας
ὅπου ἡ προσευχὴ παίρνει τὸ σχῆμα θόλου.

Κύριε, ἀνῆκα στοὺς ἐχθρούς σου.
Σὺ εἶσαι ὅμως τώρα ποὺ δροσίζεις
τὸ μέτωπό μου ὡς γλυκύτατη αὔρα.
Ἔβαλες μέσα μου πένθος χαρωπὸ
καὶ γύρω μου
ὅλα πιὰ ζοῦν καὶ λάμπουν.
Σηκώνεις τὴν πέτρα – καὶ τὸ φίδι
φεύγει καὶ χάνεται.
Ἀπ᾿ τὴν ἀνατολὴ ὡς τὸ βασίλεμμα τοῦ ἥλιου
θυμᾶμαι πὼς εἶχες κάποτε σάρκα καὶ ὀστὰ γιὰ μένα.
Ἡ νύχτα καθὼς τὴν πρόσταξες ἀπαλὰ μὲ σκεπάζει
κι ὁ ὕπνος – ποὺ ἄλλοτε ἔλεγα πὼς ὁ μανδύας του
μὲ χίλια σκοτάδια εἶναι καμωμένος,
ὁ μικρὸς λυτρωτής, ὅπως ἄλλοτε ἔλεγα –
μὲ παραδίδει ταπεινὰ στὰ χέρια σου…
Μὲ τὴ χάρη σου ζῶ τὴν πρώτη λύτρωσή μου.

#

Du hast dich befreit von deiner Krankheit.
Meine Seele enthält sich der Leidenschaften,
und mein ganzer Körper folgt ihr.
Nur die unverzichtbaren Wünsche—
und mein Schädel den ganzen Tag ein Gefilde der Reue,
wo das Gebet die Form einer Kuppel annimmt.

Herr, ich habe mich begeben zu deinen Feinden.
Und doch bist du es jetzt,
der meine Stirn kühlt wie der süßeste Wind.
Du hast mir fröhliche Trauer eingegeben,
und um mich herum lebt nun alles und leuchtet.
Du hebst den Felsen — und die Schlange flieht und verschwindet.
Von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang
erinnere ich mich daran,
dass du einst Fleisch und Knochen hattest für mich.
Die Nacht, wie du es befohlen hast,
bedeckt mich leicht,
und der Schlaf — von dem ich früher einmal gesagt habe,
dass sein Mantel aus tausend Dunkelheiten gemacht ist, der kleine Erlöser,
wie ich früher einmal gesagt habe —
gibt mich voller Demut in deine Hände …
Durch deine Gnade erlebe ich meine erste Erlösung.

**

Διάλογος πρῶτος

Σὰ νὰ μὴν ὑπήρξαμε ποτὲ
κι ὅμως πονέσαμε ἀπ᾿ τὰ βάθη.
Οὔτε ποὺ μᾶς δόθηκε μία ἐξήγηση
γιὰ τὸ ἄρωμα τῶν λουλουδιῶν
τουλάχιστον.
Ἡ ἄλλη μισή μας ἡλικία θὰ περάσει
χαρτοπαίζοντας μὲ τὸ θάνατο στὰ ψέματα.
Καὶ λέγαμε πὼς δὲν ἔχει καιρὸ ἡ ἀγάπη
νὰ φανερωθεῖ ὁλόκληρη.
Μία μουσικὴ ἄξια τῶν συγκινήσεών μας
δὲν ἀκούσαμε.
Βρεθήκαμε σ᾿ ἕνα διάλειμμα τοῦ κόσμου
ὁ σῴζων ἑαυτὸν σωθήτω.
Θὰ σωθοῦμε ἀπὸ μία γλυκύτητα
στεφανωμένη μὲ ἀγκάθια.
Χαίρετε ἄνθη σιωπηλὰ
μὲ τῶν καλύκων τὴν περισυλλογὴ
ὁ τρόμος ἐκλεπτύνεται στὴν καρδιά σας.
Ἐνδότερα ὁ Κύριος λειτουργεῖ
ἐνδότερα ὑπάρχουμε μαζί σας.
Δὲν ἔχει ἡ ἁπαλὴ ψυχὴ βραχώδη πάθη
καὶ πάντα λέει τὸ τραγούδι τῆς ὑπομονῆς.
Ὢ θὰ γυρίσουμε στὴν ὀμορφιὰ μία μέρα…
Μὲ τὴ θυσία τοῦ γύρω φαινομένου
θὰ ἀνακαταλάβει, ἡ ψυχὴ τὴ μοναξιά της.

#

Erster Dialog

Als hätte es uns nie geben,
und doch litten wir unter der Tiefe.
Eine Erklärung hat man uns nicht gegeben,
nicht einmal für den Duft der Blumen.
Die zweite Hälfte unseres Alters vergeht damit,
so zu tun als spielten wir Karten mit dem Tod.
Und wir dachten, dass die Liebe keine Zeit hat,
um sich ganz zu offenbaren.
Eine Melodie, die unserer Gefühle würdig wäre,
hörten wir nicht.
Wir befanden uns in einem Zwischenraum der Welt.
Rette sich wer kann.
Wir werden gerettet werden von einer Süße,
die bekränzt ist mit Dornen.
Freut euch, ihr schweigenden Blumen
am Sammeln der Blütenkelche.
Der Schrecken verfeinert sich
in unserem Herzen.
Drinnen wirkt der Herr,
drinnen stehen wir euch bei.
Die sanfte Seele hat keine schroffen Leidenschaften,
und immer spricht sie das Lied der Geduld.
O, wir werden zurückkehren in die Schönheit
eines Tages…
Mit dem Opfern der Erscheinungen um sie herum,
wird die Seele ihre Einsamkeit zurückgewinnen.

***

Ο Νίκος Καρούζος (1926-1990) γεννήθηκε στο Ναύπλιο. Κατά τη διάρκεια των γυμνασιακών του χρόνων έδρασε στην ΕΠΟΝ και εξορίστηκε στην Ικαρία και στη Μακρόνησο, από όπου έφυγε τελικά το 1953 μετά από νευρικό κλονισμό. Σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα, δεν ολοκλήρωσε όμως τις σπουδές του, καθώς ήδη από το 1941 είχε στραφεί στην ποίηση. Η πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Η επιστροφή του Χριστού» εκδόθηκε το 1954. Στους λογοτεχνικούς κύκλους έγινε πιο γνωστός στη δεκαετία του ’60 με τις συλλογές «Η έλαφος των άστρων» και «Ο υπνόσακκος». Ακολούθησαν πολλές ακόμη συλλογές και συγκεντρωτικές εκδόσεις των ποιημάτων του ως τη συγγραφή του τελευταίου του ποιητικού έργου «Αιώρηση», γραμμένου στις 29 Αυγούστου 1990 στο νοσοκομείο, όπου ο ποιητής νοσηλευόταν τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του, άρρωστος από καρκίνο.

Nikos Karuzos (1926 – 1990) wurde in Nafplio geboren. Nach dem Gymnasium schloss er sich der Widerstandsbewegung an. Nach dem Ende des Bürgerkrieges war er auf den Inseln Ikaria und Makronisos interniert; nach einem Nervenzusammenbruch kam er 1953 von dort frei. Er studierte Jura und Politikwissenschaften in Athen, schloss seine Studien jedoch nicht ab, da er sich schon 1941 der Dichtung zugewandt hatte. Sein erster Gedichtband (Die Rückkehr Christi) erschien 1954. In literarischen Kreisen wurde er in den 60er Jahren bekannt mit den Sammlungen “Der Hirsch der Sterne” und “Der Schlafsack”. Es folgten eine Reihe weiterer Sammlungen und Auswahlbände seiner Gedichte bis zu seinem letzten dichterischen Werk “In der Schwebe”, das er am 29. August 1990 im Krankenhaus beendete, da er die letzten beiden Jahre seines Lebens an einer Krebserkrankung litt.

[Πρώτη δημοσίευση των μεταφράσεων στο ηλεκτρονικό Φρέαρ, με ταυτόχρονη δημοσίευση στο FixPoetry. Ζωγραφική: Eleanor Ray. Δείτε τα περιεχόμενα της έντυπης έκδοσης εδώ.]

Σε λίγο καιρό κοντά σας με νέο ηλεκτρονικό τεύχος στο mag.frear.gr

Mag.frear.gr – Τα ηλεκτρονικά μας τεύχη

%d bloggers like this: