frear

Καλημέρα Ἄρχοντα! – τῆς Νατάσας Κεσμέτη

Στόν Δημήτρη Β. Τριανταφυλλίδη

Ὁ ὑπαίθριος λουλουδάς στό πολυσύχναστο κέντρο τῆς μεγαλούπολης μπροστά στό φορτηγάκι του μέ τίς γλάστρες, τούς κουβάδες καί τά μπουκέτα τά λουλούδια, χαιρέτησε μέ ἕνα σχεδόν χλευαστικό χαμόγελο τόν περαστικό πού τόν γνώριζε καί τοῦ φώναξε Καλημέρα Ἄρχοντα!

‒Ὡραῖο νά σέ λένε «ἄρχοντα», παρατήρησε μιά γυναίκα πού στάθηκε νά διαλέξει λουλούδια.

‒Οἱ ἄρχοντες δέν κατεβαίνουν στά πεζοδρόμια, εἶπε δύσθυμα αὐτός.

‒Ἴσα ἴσα πού οἱ ἀληθινοί ἄρχοντες κατεβαίνουν, ἀπάντησε αὐτή.

‒Γιά νά συμβεῖ αὐτό, πρέπει νά ἔχεις ψυχή, ἀντέκρουσε ὁ λουλουδάς. Καί ψυχή δέν ὑπάρχει. Ὅλοι, ἐσύ κι ἐγώ, ὅλοι τήν ξεπουλήσαμε τήν ψυχή μας. Τούς βλέπεις ὅλους αὐτούς; Κι ἔδειξε τό πλῆθος. Ἅμα τούς ἀνοίξεις… εἶναι ἄδειοι μέσα τους, ἄδειοι!

‒Ὄχι, φώναξε ἡ γυναίκα, μήν τό λές αὐτό! Ποτέ μήν τό λές.

Ἀλλά αὐτός ἐπέμενε:

‒Τήν ξεπουλήσαμε σοῦ λέω, δέν ἔχουμε ψυχή. Κανείς!

Κάτω ἀπό τίς συνθῆκες πού γινόταν ἡ κουβέντα, ἦταν κυριολεκτικά ἀπίστευτη, καθώς κανένας ἀπό τούς δυό ἀνθρώπους πού ξεφώνιζαν δέν ἔδινε σημασία στούς περαστικούς, λές καί πάλευαν γιά ἕνα θέμα ἀληθινά ζωῆς ἤ θανάτου, καί τίποτα ἄλλο δέν εἶχε σημασία. Τότε ἡ γυναίκα τόν κοίταξε μέσα στά μάτια καί ἀποφασιστικά τοῦ φώναξε πάλι:

‒Ἐγώ ἔχω!

Γιά πρώτη φορά τήν κοίταξε κι αὐτός μέσα στά μάτια, σά νά τή μετροῦσε καί τῆς εἶπε ἀνασκευάζοντας τά προηγούμενα λόγια του:

‒Ναί , ἐσύ ἔχεις, κι ἐγώ ἔχω. Ἀλλά, δέν μετρᾶμε. Εἴμαστε μονάδες, μοναδοῦλες. Δέ μετρᾶμε.

Ἡ γυναίκα κοντοστάθηκε, εἶδε τόν θυμό καί τήν ἀγανάκτηση στά μάτια του, πού ὅμως δέν ἦσαν ἄγρια παρά στοχαστικά καί λυπημένα, ὅπως κάποιου πού θέλει νά βρεῖ μιάν ἐξήγηση: δέν μπορεῖ, καί αὐτό τόν τρώει. Ἀλλά δέν τῆς ἦρθε τίποτα ἄλλο νά τοῦ ἀπαντήσει, ἐκτός ἀπό μιά δυνατή διαμαρτυρία πρίν ἀπομακρυνθεῖ:

‒Ὄχι, ποτέ, ποτέ μήν τό λές αὐτό!

Καθώς ἀπομακρυνόταν μέ κόπο κρατοῦσε τά δάκρυά της.

Γιατί ἀπέναντι στήν ψυχή πού θέλει ν’ ἀκούσει ἐκείνη τή Φωνή ἡ ὁποία προτρέπει στή Χαρά, ἐπιμένοντας στό Θαῦμα τῶν Θεοειδῶν Δυνάμεων μέσα στόν πυρήνα τοῦ ἀνθρώπου, γιατί ὀρθώνεται ἀγριεμένος ὁ ἀριθμός τοῦ πλήθους; Ἡ μαζικότητα πού ἀγριεμένα φωνάζει:

«Ἡ μονάδα δέν μετράει!..»

Κι ὅμως, ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ ἐπιμένει μέσα στήν ὁλοφώτεινη πραότητα, μέσα στήν ἀκτινοβόλα πνευματικότητά του, νά διαβεβαιώνει μ’ ἕναν λόγο ἰσχυρό, ὄχι μόνο ἐπειδή εἶναι παρήγορος:

«Εἰρήνευσε μέσα σου καί χιλιάδες θά βροῦν τήν εἰρήνη μαζί σου.»

Δύσκολα μπορεῖ νά ἐξηγήσει κανείς γιατί ἀποπνέει τόση ἰσχύ ὁ λόγος του. Ἐπειδή εἶναι τόσο σπάνια ἡ αὐθεντική ἐσωτερική εἰρήνη; Ἤ ἐπειδή εἶναι ταυτόσημη μέ τήν ἑνοποίηση τοῦ κατακερματισμένου ἔσω ἀνθρώπου , ἰσοδύναμη μέ τήν ἑνοποίηση ἐκείνη πού ἀγγίζει τό ἔπακρο ὄχι τῆς καταστροφικῆς ἀλλά τῆς πλέον ἁρμονικῆς καί δημιουργικῆς ἰσχύος;

[Πρώτη δημοσίευση στό ἠλεκτρονικό Φρέαρ. Φωτογραφία: Bob Willoughby.]

Σε λίγο καιρό κοντά σας με νέο ηλεκτρονικό τεύχος στο mag.frear.gr

Mag.frear.gr – Τα ηλεκτρονικά μας τεύχη

%d bloggers like this: