Για τον «Γιάννη Σκαρίμπα» της Χαράς Νικολακοπούλου – γράφει η Φωτεινή Βασιλοπούλου

Χαρά Νικολακοπούλου, Γιάννης Σκαρίμπας, Παραδοξολογίες και γλωσσικές ακροβασίες στο πεζογραφικό έργο του, (.poema..) 2016, 136 σελ. Το βιβλίο της Χαράς …

Χρύσα Φάντη, Η ιστορία της Σ. Μια ανοίκεια αφήγηση ψυχικού κατακερματισμού – γράφει η Χαρά Νικολακοπούλου

Στις αρχές του 20ού αιώνα η σχολή του ρώσικου φορμαλισμού πρότεινε τον όρο ‘ανοικείωση’ ως απάντηση στο ερώτημα τι είναι …