Αποφασίζω να συνθέσω ένα ποίημα, όταν ένα δυνατό συναίσθημα με σπρώχνει να το κάνω-περιμένω όμως, να ωριμάσει το συναίσθημα και …