«Ακόμα πιο παλιά δεν είχε καθόλου δρόμο και απορώ από πού έφευγαν, τόσος κόσμος! Από τότε… μπορεί να άνοιξε …