Στάθης Λούβαρις Ο Γερμανός λοχίας Αληθογράφημα Εκδόσεις Επίκεντρο, 2016. Ο Στάθης Λούβαρις υπογράφει το «Αληθογράφημα» που φέρει τον τίτλο Ο …