Σάντι Βασιλείου, 28 μέρες κάτω από τη γη, Θράκα, 2017. Το κορίτσι αγαπάει τα μαλλιά του. Είναι όμορφο, αλλά δεν …