«Χρειαζόμαστε μια φιλοσοφία που να είναι πιο κοντά στην επιστήμη παρά στη λογοτεχνία» […] Τοποθετείστε, γενικά, στο κίνημα της Αναλυτικής …