Πολύνα Μπανά, Η καταφανής εξωστρέφεια των φωνηέντων, εκδ. Σαιξπηρικόν, 2017. Αρίθμηση σε ποίημα, τι θα λέγατε; Ναι, δεν είναι καθόλου …