Γιώργος Βέης, Ινδικοπλεύστης (μαρτυρίες, παρεκβάσεις), εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα 2017 Στο έργο του Χριστιανική Τοπογραφία ο Κοσμάς ο Ινδικοπλεύστης, αντικρούοντας τη …