Επιλεκτικά ναρκωμένη με τη ζωή, τον Ιούλιο του καύσωνα μάζεψε τα πράγματά της για να ξεκαλοκαιριάσει στο ίδιο μέρος που, …