Ο δίκαιος άνθρωπος κάποτε, πράος, τραβούσε το δρόμο του, μες στην κοιλάδα του θανάτου, ώσπου ο αχρείος που το κακό …