Θα ήθελα – του Ντίνου Σιώτη

Θα ήθελα ν’ αφήσουμε επιτέλους ήσυχη την παλίρροια στην αμμουδιά• να επιστρέ- ψουμε στο γυρίσματα της ματαιωμένης σειράς του Απολεσθέντος …