Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ή ολοκλήρωση μιας ευρωπαϊκής λερναίας ύδρας; ‒ του Λ.Α.Βλαχόπουλου

Πατώντας πάνω στην ανεπάρκεια των σύγχρονων πολιτικών οι τεχνο-γραφειο-κράτες της Eυρωπαϊκής Ένωσης παίρνουν όλο και περισσότερο τα πράγματα στα χέρια …