Ο Μιχαήλ Μπαχτίν, στο μνημειώδες έργο του για τον Ραμπελέ, παρατηρεί ότι «αν εμφανίζεται τόσο απομονωμένος, τόσο διαφορετικός από οιονδήποτε …