Έρχεται στο Φρέαρ, τχ. 10: Ο Έλιοτ, η εκκλησιαστική γραμματολογία και η αναζήτηση της γενεαλογικής μορφής του συντηρητικού στοχασμού – του Κωνσταντίνου Λερούνη

Το όνομα του Έλιοτ είναι αναμφίβολα οικείο στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, σε σημαντικό βαθμό εξαιτίας της αρχικής ώθησης που έδωσαν …