Οι αναρχικοί σίγουρα θα υιοθετούσαν με άνεση τη θέση του Ιππία ότι νόμους δ’, ἔφη, ὦ Σώκρατες, πῶς ἄν τις …