‒Χάλασε το κλιματιστικό! ‒Παρακαλώ; Τι εννοείς χάλασε; Αφού, δεν κάναμε συντήρηση; ‒Ναι ρε πουλάκι μου. Χάλασε. ‒Και τώρα; ‒Τώρα, θα …