Το αγκομαχητό της δεν το άκουσα ποτέ. Ήτανε κόγχος άυλος, βωβός το παράπονό της. Δεν είχε σκέλια, ούτε παιδιά. Όπως …