Καθόταν άβολα στον ξύλινο πάγκο, στο κατάστρωμα του ΜΙΜΙΚΑ Λ που όργωνε τα νερά της Δωδεκανήσου τη δεκαετία του ’70. …