Η επαναμυθοποίηση του Πολιτικού και οι νεοελληνικές ιδεολογίες – του Ηλία Παπαγιαννόπουλου

Συζητώντας το θέμα της κυριαρχίας και των μεταπτώσεών της, ο Ντερριντά γράφει στο Απροϋπόθετο ή κυριαρχία πως «η θεολογική γενεαλογική …