26. Επώνυμοι συγγραφείς με ψευδώνυμα στον διαγωνισμό μικροδιηγήματος (εκτός συναγωνισμού)!

Τριλοβικό μαρτύριο Βρέχει ἀδιάκοπα στήν μακρινή ἐπαρχία, ὅπως στά χρόνια τοῦ Ἄν… Δέν λαχταρᾶμε καμιά πρωτεύουσα, οὔτε τήν ὀνειρευόμαστε. Ἐνσωματωμένοι …

20. Επώνυμοι συγγραφείς με ψευδώνυμα στον διαγωνισμό μικροδιηγήματος (εκτός συναγωνισμού)!

Η αξιοπρέπεια του πολίτη Ρακένδυτη. Ντυμένη κουρέλια. Παπούτσια φθαρμένα, τρύπια. Στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας. Στάση εκκίνησης, άλματος, το ένα …

11. Επώνυμοι συγγραφείς με ψευδώνυμα στον διαγωνισμό μικροδιηγήματος (εκτός συναγωνισμού)!

Οι επιζήσαντες συναντιόντουσαν στον υπόνομο. Κάποιος είπε ότι το μόνο που θα τους σώσει είναι να διατηρήσουν μερικές παλιές συνήθειες. …