Παλιές  ιστορίες του τόπου έχουμε απ’ όλα σχεδόν τα μέρη –σχεδόν σε κάθε χωριό θα βρεθεί ένας δάσκαλος ή γραμματιζούμενος, που …