Οδηγώντας μας «Στα μονοπάτια του χρέους» – γράφει ο Γιάννης Β. Κωβαίος για τα διηγήματα της Παναγιώτας Ροδοσθένους-Μορίδου

Σε ώρες μεγάλων –ενδεχομένως– αποφάσεων για το Κυπριακό, όπερ μεθερμηνευόμενον μεγάλων προσδοκιών ή επώδυνων και οριστικών διαψεύσεων, η Μαρία Συγκλητική …