Στο σπίτι της μάνας μου υπάρχει ένα δωμάτιο με σταματημένα ρολόγια. Πάνω από το τηλέφωνο είναι καρφωμένος ένας κούκος που …