Ημέρες παιδείας Ι: Το αίτημα της αριστείας στην ελληνική εκπαίδευση, προβλήματα και προκλήσεις (16/1)

1η συνάντηση, Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, Αίθουσα Αργυριάδη (Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, πανεπιστημίου 30) 18.00: Το αίτημα της αριστείας στην ελληνική …