Των έξοχων εξοχών το τέλος πικρό και στενοχωρημένο σαν τιμωρία για την τόση ομορφιά σαν της ευλογίας η σκοτεινή πλευρά …