Ο Υπερρεαλισμός, ο Ντόρρος, ο Ντορής κι ο Γιαννακός. Μικρές ή μεγάλες παραλείψεις-υπενθυμίσεις – γράφει η Ανθούλα Δανιήλ

Ψάχνοντας και ερευνώντας τας γραφάς –και ο ζητών και ερευνών ευρίσκει– ο φίλος, και με τα λογοτεχνικά ενασχολούμενος, Βάσος Βόμβας, …