Φρέαρ, τχ. 20: Ο «Βίος του Συμεών του Σαλού» του Λεόντιου Νεαπόλεως και η διαρκής καρναβαλοποίηση της καθημερινότητας – του Ζ.Δ. Αϊναλή

Ο Μιχαήλ Μπαχτίν, στο μνημειώδες έργο του για τον Ραμπελέ, παρατηρεί ότι «αν εμφανίζεται τόσο απομονωμένος, τόσο διαφορετικός από οιονδήποτε …