Στον Φίλιππο Π.

Του ανέθεσαν την καταγραφή
Την απογραφή των υπολοίπων
Των καταλοίπων
Ό,τι δεν σάρωσε το πέρασμά της.

Τα μέτρησε, τα ζύγισε, τα καταχώρησε
Προχώρησε στην αποτίμηση
Λογιστικοποίησε το αποτέλεσμα.

Ο ισοσκελισμός αδύνατος –
Έγερνε στον γκρεμό το ανισοσκελές
Ανισορροπούσε.

Το ενσταντανέ της απεικόνισης αποκρουστικό.

Έκλεισε όπως-όπως τους λογαριασμούς
Τα ισοζύγια, τα καθολικά,
Τ’ αποτελέσματα χρήσεως.

Την επομένη η δημοσίευση σε μαύρο πλαίσιο
Στεφάνι σκέπαζε την οριζόντια αναχώρησή του.

Οι λογαριασμοί του χάσκουν
Με το χώμα ανοιχτό.

[Πρώτη δημοσίευση στο ηλεκτρονικό Φρέαρ. Φωτογραφία: Εrich Salomon.]

Δείτε τα περιεχόμενα της έντυπης έκδοσης εδώ.