το Σάββατο 3 Μαρτίου και ώρα 9 π.μ.

θα τελεστεί ετήσιο μνημόσυνο για τον Κώστα Ε. Τσιρόπουλο

στον ιερό ναό Αγίας Ειρήνης της οδού Αιόλου

Το Φρέαρ