Όπως στο «Φιλί»
του Μουνκ, εμείς είμαστε
αγαπημένοι.

*

Με έναν στίχο
αποπλάνησέ με αν
ακούς, ποιητή!

*

Θα με κάνεις το
σκοτεινό δωμάτιο
της ηδονής σου;

*

Έρωτας θα πει:
«To βλέμμα σου τα φταίει»
Κι αυτό αρκεί.

[Πρώτη δημοσίευση στο ηλεκτρονικό Φρέαρ. Ζωγραφική: Jan Mankes.]

Δείτε τα περιεχόμενα της έντυπης έκδοσης εδώ.