Σ’ ένα άλσος
ένα καλοκαίρι
καθόμουν δίπλα στο ποτάμι
διάβαζα και έγραφα
τι ευτυχία
κι ας ήμουν μόνος
ώσπου ήρθε αυτή
μ’ ένα σακίδιο στους ώμους
πιάσαμε την κουβέντα
για όλα αυτά
που απασχολούν τους ανθρώπους
αισθάνθηκα πλήρης
και η πρότερη ευτυχία
μου φάνηκε μικρή
με λόγια και με χάικου
μου πήρε το μυαλό
κι όταν έφυγε
αναρωτιόμουνα
αν ήταν αλήθεια
ή ένα όραμα.

[Πρώτη δημοσίευση στο ηλεκτρονικό Φρέαρ. Φωτογραφία: Franco Fontana.]

Δείτε τα περιεχόμενα της έντυπης έκδοσης εδώ.