Έξοδα πρώτου μήνα έγγαμου βίου:
920 ευρώ τοποθέτηση τζακιού.
455 ευρώ έκτακτες ιατρικές εξετάσεις.
846 ευρώ περούκα μεσαίου μεγέθους, χρώματος χάλκινου, τρίχα φυσική.
Οι ψεύτικες αρπάζουν εύκολα κοντά στη φωτιά.

[Πρώτη δημοσίευση στο ηλεκτρονικό Φρέαρ. Φωτογραφία: Franco Fontana.]

Δείτε τα περιεχόμενα της έντυπης έκδοσης εδώ.