ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΝ

«Παυσίλυπον» θα έλεγε ο Ευριπίδης έναν οίκο
τον τάφο
«Παυσίλυπον» μου είχες πει εσύ ένα χωριό έξω από την Νάπολη
«Παυσίλυπον» όταν γνωρίζεις την εξήγηση
Και την θάβεις
«Παυσίλυπον» λοιπόν…

[Πρώτη δημοσίευση στο ηλεκτρονικό Φρέαρ. Φωτογραφία: Aleksander Mikhailovich Rodchenko.]

Δείτε τα περιεχόμενα της έντυπης έκδοσης εδώ.