Φώναξα
κατ’ εξακολούθηση
πετώντας
κατ’ ευφημισμόν ψιθύρους
στο πάτωμα,
κρεμώντας στίχους
στον τοίχο
με καρφιά συλλαβές
που ως τώρα
φοβόμουν να γράψω,
σε κρεβάτια φυλακές
που ως τώρα
καιγόμουν να μπω,
για ν’ ακούσω
όσα έγραψα
απών.

[Πρώτη δημοσίευση στο ηλεκτρονικό Φρέαρ]

Δείτε τα περιεχόμενα της έντυπης έκδοσης εδώ.