ΑΚΑΡΙΑΙΟ

Καίγεται η μέρα στα δωμάτια.
Όπως η λύπη
μαύρο λουλούδι
κεντρί της μέλισσας
επάνω στο λαιμό μας.

[Πρώτη δημοσίευση στο ηλεκτρονικό Φρέαρ. Ζωγραφική: Samantha French.]

Δείτε τα περιεχόμενα της έντυπης έκδοσης εδώ.