Στη χώρα με τα όμορφα ποιήματα

ωμή βία, σκελετός γδαρμένος
πρόσωπα θολά ρυτιδιασμένα
όλα μικρά παιδιά.

ιστορία της λήθης,
τα θύματα της ανθρωπότητας
σε κάποιο λήμμα των εγκυκλοπαιδειών,

Να- γκα- σά- κι
Χι -ρο- σί- μα

σήμερα είναι όλα ειρηνικά
όπως ήταν στο δωμάτιο της
Νιόκο,

στην χώρα τους λένε
όμορφα ποιήματα
τα φωνάζουν Χαϊκού,
είναι μικρά και γρήγορα

τελειώνουν
σαν τη ζωή.


[Πρώτη δημοσίευση στο ηλεκτρονικό Φρέαρ.]

Δείτε τα περιεχόμενα της έντυπης έκδοσης εδώ.