ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

Τήν Τρίτη 25 Ἀπριλίου
στό Βιβλιοπωλεῖο “Ἐπί λέξει”, Ἀκαδημίας 32, στίς 8.30,
οἱ φίλοι τῆς ποιήτριας Στέλλας Ἀλεξοπούλου
ὀργανώνουμε στή μνήμη της
παρουσίαση τῆς τελευταίας ποιητικῆς της συλλογῆς:
Κλαράκι Μυρτιᾶς
(Ἐκδόσεις Τυπωθήτω-λάλον ὕδωρ, 2015)

Θα μιλήσουν οἱ κριτικοί Ἀλέξης Ζήρας καί Νίκος Λάζαρης
Συντονίζει ὁ Λευτέρης Τζιώκας
Ποιήματα θά διαβάσουν οἱ φίλοι της.

Ἐλᾶτε νά τιμήσετε μαζί μας μιά ξεχωριστή ἀφανῆ ποιήτρια.