ΠΟΙΗΤΗΣ I

Ο εγωισμός
Έλιωσε το όνειρο
Όταν ξύπνησε

ΠΟΙΗΤΗΣ II

Ζούσε έντονα
Έγραφε ποιήματα
Πνίγηκε όμως.

ΠΟΙΗΤΗΣ III

«Μπλε πουλί, πέτα»
Της είπε ο τοξότης
Πριν τη σκοτώσει.

[Πρώτη δημοσίευση στο ηλεκτρονικό Φρέαρ. Ζωγραφική: John Atkinson Grimshaw.]