Ως γνωστόν στα λεξικά έχει καταγραφεί
από τα δυό γλυκά των Χριστουγέννων,
οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται δειλοί
να παίρνουν τ’ όνομα των κουραμπιέδων.

Επειδή η αδικία προδήλως πια πασιφανής,
ένα ψωμί με μύγδαλα και άχνη σκονισμένο
έχει την αίγλη, το κύρος και τον τίτλο της τιμής
και όχι το γλυκό με τα καρύδια, το άκρως μελωμένο,

θα πρότεινα εδώ για το αρμονικό ζευγάρωμα
και την αποφυγή των μονομερώς ευνοημένων
κουραμπιέδων, την προσφώνηση μελομακάρονα
για την τάξη την πολυπληθή των σκερβελέδων.

Ω! των κοινωνιολόγων περισπούδαστα μυαλά,
στων μελομακάρονων ή στων κουραμπιέδων
την τάξη ανήκω τελικά, αφού και τα δυό γλυκά
όλες τις μέρες τρώω εκτός των Χριστουγέννων;

[Πρώτη δημοσίευση στο ηλεκτρονικό Φρέαρ.]