Αυτά τα Χριστούγεννα, το ηλεκτρονικό Φρέαρ σας προσκαλεί να στείλετε τις δικές σας χριστουγεννιάτικες ιστορίες, οι οποίες, εφόσον ταιριάζουν με τα αισθητικά κριτήρια του περιοδικού, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας
από τις 15 Δεκεμβρίου 2016 έως τις 6 Ιανουαρίου 2017.

Τα κείμενα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 500 λέξεις και θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση frear.gr@gmail.com
Περιμένουμε με ανυπομονησία!