ΕΠΙΣΤΡΕΦΕ…

Με τον Καβάφη
μαθαίνω να επιστρέφω
χωρίς να φεύγω.

*

ΑΣΚΗΣΗ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ

Τραίνων σταθμοί
Φυγῆς ἠθμοί
Μάταιοι κλαυθμοί

*

ΜΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ;

Μιά Ἀριάδνη
νά διακινδυνεύσει
κι αὐτή γιά μένα;

*

ΑΝΑΣΕΣ

Χωρίς φεγγάρι
ἡ νύχτα ἀνασαίνει
μόνο ἀπ’τό φῶς σου

*

[Πρώτη δημοσίευση στό ἠλεκτρονικό Φρέαρ. Φωτογραφία: Γιάννης Β. Κωβαῖος.]