Πέντε βιβλία που διάβασα το 2016 και μερικές ανησυχητικές διαπιστώσεις – του Αλέξανδρου Κορδά

1. Δημήτριου Παπαρρηγόπουλου, Ποιήματα, Νεοελληνική βιβλιοθήκη, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 2006. Πρόκειται για έναν από κείνους τους ποιητές που …