20. Επώνυμοι συγγραφείς με ψευδώνυμα στον διαγωνισμό μικροδιηγήματος (εκτός συναγωνισμού)!

Η αξιοπρέπεια του πολίτη Ρακένδυτη. Ντυμένη κουρέλια. Παπούτσια φθαρμένα, τρύπια. Στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας. Στάση εκκίνησης, άλματος, το ένα …

18. Επώνυμοι συγγραφείς με ψευδώνυμα στον διαγωνισμό μικροδιηγήματος (εκτός συναγωνισμού)!

Επανάσταση Με τον ερχομό σου τα μικρά φύλλα των δέντρων πέφτουν αναστενάζοντας στα νερά μου. Αναταράζεται τότε η επιφάνεια του …

12. Επώνυμοι συγγραφείς με ψευδώνυμα στον διαγωνισμό μικροδιηγήματος (εκτός συναγωνισμού)!

Ἡ ἀπόφασις Ἡ ζωὴ τούτου διῆλθε κρίσιμον καμπὴν περὶ τὸ εἰκοστὸν ἔτος. Πρῶτος ἠρρώστησεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, ἁρπάξας τὸν μεγαλόσταυρον …

11. Επώνυμοι συγγραφείς με ψευδώνυμα στον διαγωνισμό μικροδιηγήματος (εκτός συναγωνισμού)!

Οι επιζήσαντες συναντιόντουσαν στον υπόνομο. Κάποιος είπε ότι το μόνο που θα τους σώσει είναι να διατηρήσουν μερικές παλιές συνήθειες. …