26. Επώνυμοι συγγραφείς με ψευδώνυμα στον διαγωνισμό μικροδιηγήματος (εκτός συναγωνισμού)!

Τριλοβικό μαρτύριο Βρέχει ἀδιάκοπα στήν μακρινή ἐπαρχία, ὅπως στά χρόνια τοῦ Ἄν… Δέν λαχταρᾶμε καμιά πρωτεύουσα, οὔτε τήν ὀνειρευόμαστε. Ἐνσωματωμένοι …

25. Επώνυμοι συγγραφείς με ψευδώνυμα στον διαγωνισμό μικροδιηγήματος (εκτός συναγωνισμού)!

Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥ Η ανθρωπολόγος Σοφία Κυριακίδου, του Εργαστηρίου Ταυτοποίησης Λειψάνων, απορούσε, γιατί τα οστά των αγνοουμένων στην προθήκη …