«Ελληνικό θέατρο σκιών – Άυλη πολιτιστική κληρονομιά». Διεθνές επιστημονικό συνέδριο

Το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδας (Κ.Β.Ν.Κ.Σ.) [www.centrodeestudiosbnch.com] και η Ερευνητική Ομάδα του Πανεπιστημίου Γρανάδας: “Estudios de …